Naujiena, pažymėta kaip: "molibdeno sulfitas"

Silicio „žudikas“ atvyksta: sutikime molibdenitą (8)

Silicio sluoksnio storis negali būti mažesnis nei 2 nm, kitaip bandymai dar labiau miniatiūrizuoti sukels chemines reakcijas, sutrikdysiančias elektros grandinių darbą. Suprantama, kad vyksta intensyvūs darbai, ieškant kandidatūrų siliciui pakeisti. Juo gali tapti molibdenitas.